Barakaldo

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Ekaina

AGINDUA, 2020ko apirilaren 21ekoa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, dirulaguntzetarako deialdia egiten zaie Lanbide Heziketako prestakuntza-zikloak irakasten dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei, 2020-2021 ikasturtean irakasleak prestatzeko jarduerak egin ditzaten.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-05    Urtea-zbk: 2020-109

04/05-2020 ERABAKIA, 2020ko maiatzaren 20koa, Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordearena, zeinean Haurreskolak Partzuergoak eskainitako zerbitzuen prezio publikoak finkatzen diren.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-04    Urtea-zbk: 2020-108

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, ikastetxe pribatu itunduetarako laguntzen deialdia egiten duena, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko sinatutako akordioen esparruan, hurrengo urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-04    Urtea-zbk: 2020-108b

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 20koa, Hezkuntzako sailburuarena, Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako dirulaguntzen deialdia egiten duena (IE 1. Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza).

Aldizkaria: EHAA/2020-06-03    Urtea-zbk: 2020-107

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez agindu hau aldatzen baita: 2016-2017 eta 2021-2022 ikasturteetarako hezkuntza-itunak berritzeko eta berriak izenpetzeko eta 2016-2017 ikasturtean itundu beharreko taldeak zehazteko deialdia egin zuen agindua. Horrez gain, agindu honen bidez, eskabideak aurkezteko beste epe bat irekitzen da, 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetarako plangintza aldatzeko eta 2020-2021 ikasturtea ituntzeko.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-03    Urtea-zbk: 2020-107b

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 22koa, Hezkuntzako sailburuarena eta Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena, zeinaren bidez izendatzen baitira Hezkuntza Saileko Kontratazio Mahaiko kideak.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-01    Urtea-zbk: 2020-105

AGINDUA, 2020ko martxoaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzak emateko, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik (L1. Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza).

Aldizkaria: EHAA/2020-06-01    Urtea-zbk: 2020-105b

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena; honen bidez, egutegi komun bat ezartzen da non jasotzen baita zer epe dauden izena emateko eskaerak aurkezteko, onartzeko eta matrikulatzeko, 2020-2021eko ikasturtean, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoek eta pribatu itunduek eskaintzen duten hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketako zikloetan; gainera, ikastetxe horietan onartua izateko eta matrikula egiteko jarraibideak onartzen dira, bai eta irakaskuntza horiek ematen dituzten ikastetxe guztietan eskaerak grabatzeko eta matrikula egiteko irizpideak ere.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-01    Urtea-zbk: 2020-105c

Maiatza

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/446/2020, de 18 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las becas para la formación especializada en áreas y materias educativas desarrolladas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Aldizkaria: BOE/2020-05-27    Urtea-zbk: 2020/150

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se amplia, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de Orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación, cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación se formalizan por Acuerdos de los Consejos de Ministros de 7 de diciembre de 2018 y de 15 de noviembre de 2019.

Aldizkaria: BOE/2020-05-27    Urtea-zbk: 2020/150b

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 5ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena eta Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez Eskolako Agenda 2030 programa garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta deialdia egiten baita 2020-2021eko ikasturterako.

Aldizkaria: EHAA/2020-05-26    Urtea-zbk: 2020-101

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, Bilbon (Bizkaian) dagoen «Arangoya» bigarren hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-05-26    Urtea-zbk: 2020-101b

Ebazpena, 2020ko maiatzaren 26koa Hezkuntza-Sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, 2020-2021 ikasturteko curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa taldeak baimentzea eskatzeko (IE2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna)

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-26    Urtea-zbk: 2020-05-26

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 23koa, Hezkuntzako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloko aurrez aurreko jarduerak berriz hastea eta irakaskuntza jakin batzuetan sartzeko azterketak eta probak egitea arautzen duena.

Aldizkaria: EHAA/2020-05-23    Urtea-zbk: 2020-098

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/428/2020, de 1 de mayo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos.

Aldizkaria: BOE/2020-05-22    Urtea-zbk: 2020/144

Ebazpena, 2020ko maiatzaren 11koa, Ikastetxe eta Plangintzako zuzendariarena, zeinaren bidez borondatezko adierazpena aurkezteko modua ezartzen duena, udal-titulartasuneko musika-irakaskuntzako ikastetxeei diru-laguntzak emateko prozeduraren jarraipenarekin bat etorriz. Prozedura hori Hezkuntzako sailburuaren 2019ko azaroaren 26ko Aginduaren bidez deitu zen, eta haren bidez udal-titulartasuneko musika-zentroei diru-laguntzak emateko deialdia egin zen. (2019ko abenduaren 10eko EHAA, asteartea).

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-22    Urtea-zbk: 2020-05-22

EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 21ekoa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez udal musika-ikastegiei 2019ko dirulaguntzak ematen baitzaizkie, Udal musika-ikastegietarako dirulaguntzen deialdia egiten duen Hezkuntzako sailburuaren 2019ko azaroaren 26ko Aginduari jarraituz.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-22    Urtea-zbk: 2020-05-22b

Ebazpen bateratua, 2020ko maiatzaren 22koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena eta Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez sistema informatizatua ezartzen den lan-kontratudun langile finkoei, lanpostu hutsak betetzeko bitartekoei eta mugagabe ez-finkoei ikastetxeen urteko esleipena partzialki era telematikoan egiteko prozedura, berritzegunera atxikitako fisioterapeuta, terapeuta okupazional eta hezkuntza-laguntzako espezialista kategorietan.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-22    Urtea-zbk: 2020-05-22c

© Berritzeguneak Barakaldo · Zumalakarregi, 31 48903 · Tel: 944902300 · Fax: 944970068    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco